http://code37defilm.be/ Mis on teabenõue
mis on taliharjapäev
kuidas kirjutada maksuvaba tulu avaldust
kuidas valida aktsiaid
iga kord kui näen sind ma on nii palju sulle öelda
kui kaua kestab lend türki
kuidas tekkis sete
kui kaua kupatada seeni
kui kaua on inimene viirusekandja
kuidas tolm tekib
kus harjutada autosõitu

mis on teabenõue

Teabenõudega saab küsida asutuses olemasolevaid dokumente, mis on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites. Näiteks, asutuse käskkiri on juba loodud dokument, mida võib teabenõudega saada, kui sellele ei kehti avaliku teabe või eriseadusest tulenevat juurdepääsupiirangut.

.

Mis on teabenõue? Avaliku teabe seadus mõistes tehtud teabenõue laieneb üksnes olemasolevale jäädvustatud (dokumenteeritud) teabele. Seega saab teabenõuet esitada ainult olemasoleva ja dokumenteeritud teabe suhtes ehk siis …

.

Teabenõue on teabenõudja esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks. Avalik teave on töötukassa poolt avalikke ülesandeid täites mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud.

.

Teabenõue Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas. Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul. Selgitustaotlus Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega.

.

Teabenõue on üks ametlik pöördumisvormidest olemasoleva dokumendi, näiteks käskkirja saamiseks. Teabenõudega saab pöörduda eelkõige riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste ning nende hallatavate asutuste poole. Sellisteks asutusteks on näiteks ministeeriumid riigiametid, valla-ja linnavalitsused, ülikoolid, munitsipaalkoolid ning lasteaiad jms.

.

Teabenõue Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

.

Mis on teabenõue? Avaliku teabe seadus mõistes tehtud teabenõue laieneb üksnes olemasolevale jäädvustatud (dokumenteeritud) teabele. Seega saab teabenõuet esitada ainult olemasoleva ja dokumenteeritud teabe suhtes ehk siis …

.

Teabenõue ei ole: 1. vihjete edastamiseks, 2. selgituste saamiseks, 3. seisukohtade avaldamiseks, 4. kaebuse või vaide esitamiseks. Teabenõude saab esitada dokumendi suhtes, mis on meil juba valmiskujul olemas, mida ei pea eraldi koostama hakkama. Teabenõude võib esitada kas suuliselt või kirjalikult. Teabenõudes tuleb esitada järgmised ...

.

Teabenõue. Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on meil juba olemas. Kõik teabenõuded registreeritakse dokumendihaldussüsteemis. Teavitame teid sellest kohe, kui käsitleme teabenõuet selgitustaotluse või märgukirjana, sest sellisel juhul võtab vastamine kauem aega. Vastuse saate hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

.

Teabenõue Teabenõue on teabenõudja poolt käesolevas seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks. § 7. ... (1) Avalikkuse huvi põhjustanud teabe faktide kohta, mis on seotud õiguserikkumise või õnnetusega, peab teabevaldaja avalikustama enne õiguserikkumise või õnnetuse asjaolude lõplikku selgitamist ...

.

Teabenõue Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas. Vastuse saate viie tööpäeva jooksul. Selgitustaotlus Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega.

.

Selgitustaotlus. Allikas: Vikipeedia. Mine navigeerimisribale Mine otsikasti. Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine. Selgitustaotlus ei …

.

Teabenõue – kas üksnes kiire ja lihtne viis küsida teavet?1 Riina Reinsalu Tartu Ülikooli eesti tekstiõpetuse lektor Elus tuleb ette olukordi, mil meil on vaja saada ligipääs dokumentidele, mis pole ametiasutuse elektroonilises dokumendiregistris ega mujal veebis kättesaadavad. Et kiirendada ja lihtsustada

.

Mis on teabenõue? Avaliku teabe seadus mõistes tehtud teabenõue laieneb üksnes olemasolevale jäädvustatud (dokumenteeritud) teabele. Seega saab teabenõuet esitada ainult olemasoleva ja dokumenteeritud teabe suhtes ehk siis …

.

Teabenõue. Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas. Vastuse saate viie tööpäeva jooksul. Selgitustaotlus. Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi õigusaktide ja ...

.

Teabenõue. Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

.

Mis on teabenõue? Avalik teave on PRIA poolt avalikke ülesandeid täites mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (näiteks dokumenti või väljavõtet). ...

.

Teabenõue ei ole: 1. vihjete edastamiseks, 2. selgituste saamiseks, 3. seisukohtade avaldamiseks, 4. kaebuse või vaide esitamiseks. Teabenõude saab esitada dokumendi suhtes, mis on meil juba valmiskujul olemas, mida ei pea eraldi koostama hakkama. Teabenõude võib esitada kas suuliselt või kirjalikult. Teabenõudes tuleb esitada järgmised ...

.

Teabenõue. Teabenõude esitamine. Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Eesti Rahvakultuuri Keskusel juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

.

Teabenõue. Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas. Vastame teile viie tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani. Teavet võib küsida ka: Kohapeal suuliselt või kirjalikult. Postiaadressil: Suur-Karja 23 ...

.

Teabenõue. Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on meil juba olemas. Kõik teabenõuded registreeritakse dokumendihaldussüsteemis. Teavitame teid sellest kohe, kui käsitleme teabenõuet selgitustaotluse või märgukirjana, sest sellisel juhul võtab vastamine kauem aega. Vastuse saate hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

.

Teabenõue Õiguskantsleri Kantseleile Avaliku teabe saamiseks võite esitada Õiguskantsleri Kantseleile teabenõude. Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.

.

Teabenõue loetakse teabenõude saanud teabevaldaja poolt täidetuks, kui: 1) teave on teabenõudjale edastatud seaduses sätestatud viisil; 2) ... (1) Avalikkuse huvi põhjustanud teabe faktide kohta, mis on seotud õiguserikkumise või õnnetusega, peab teabevaldaja avalikustama enne õiguserikkumise või õnnetuse asjaolude lõplikku ...

.

Teabenõue Kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, siis ta: - selgitab teabevaldaja välja ja edastab teabenõude viivituseta, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul (asutused); - teavitab samal ajal teabenõudjat (asutused, eraõiguslikud isikud) Telefoni teel saadud teabenõuet ei pea edastama, kui teabevaldaja teatas, kuhu pöörduda

.

Nende dokumentide kohta palume esitada teabenõue. Vabandage ebamugavuste pärast! Märkus: Kui soovite juurdepääsupiiranguga teavet, mis käib teie enda kohta, siis palume saata teabenõue digitaalselt allkirjastatult eraldi kirjana aadressile [email protected]. See on …

.

Ministeeriumile saab esitada küsimusi, ettepanekuid ja teavet erinevatel viisidel. Seda saab teha: ministeeriumis kohapeal suuliselt või kirjalikult postiaadressil Munga 18, 50088 Tartu e-posti aadressil [email protected], pressipäringud aadressil [email protected] faksil 730 1080 telefonil 735 0222 täites alltoodud vormi Teabenõue Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on

.

Teabenõue. Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ministeeriumil juba olemas. Vastuse saate viie tööpäeva jooksul. Selgitustaotlus. Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega.

.

Teabenõue on teabenõudja esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks. Avalik teave on töötukassa poolt avalikke ülesandeid täites mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, millele juurdepääsu ei ole seaduse alusel piiratud. Teabenõude täitmise korras ei vastata märgukirjadele (näiteks ettepanekud, teabe andmine) ja …

.

Teabenõue Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on Maksu- ja Tolliametil juba olemas. Vastame viie tööpäeva jooksul. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani, millest anname teile teada. Teabenõudena ei käsitleta märgukirja ja selgitustaotlust, millele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul. Selgitustaotlus ja ...

288
Bing Google