http://code37defilm.be/ Mis on kantseleikulud
kui palju maksab parkimine kesklinnas
kuidas valmistada küpsetatud sushit
kui palju inimesi elab aafrikas
kui oled eksinud
kuidas lisada wikipeediasse pilti
mida teha kui astud roostes naela jalga
mis on müüt?
kus müüakse javer
sellest mis piinab mu hinge
kuidas teha sisukord wordis

mis on kantseleikulud

Kui sisse tulla, siis on kaks kasti, mis on üldkastid – see annetus läheb kogudusetöö jaoks: kiriku kütmine; õpetajate, organistide jne palgad; kantseleikulud; elekter ja küünlad; armulaua-asjad; remondikulud; võlgade tagasimaksmine jne.

.

Mitmesugused tegevuskulud —– Administratiivsetel ja muudel põhitegevusega mitte otseselt seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu (näit. raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud, kantseleikulud, reklaamikulud, kindlustus, asutamis- ja uurimiskulud, eraldiste moodustamisega seotud kulud, ebatõenäoliste nõuete allahindluskulu jne.)

.

Aruandes ei näidata väärtpaberites väljendatud nõudeid ja kohustusi ning rahalisi nõudeid ja kohustusi, mis tulenevad investeerimisühingu enda tegevuse haldamisest (nt tööjõukulud, üürikulud, kantseleikulud jms).

.

Aruandes ei näidata väärtpaberites väljendatud nõudeid ja kohustusi ning rahalisi nõudeid ja kohustusi, mis tulenevad investeerimisühingu enda tegevuse haldamisest (näiteks tööjõukulud, üürikulud, kantseleikulud jms).

.

kantseleikulud, veoteenus, kontoriinventar, kingitused äripartneritele jne kas on nii et kingitused, annetused jms. lähevad kohe erisoodustuse alla ja nendel kuludelt käibemaksu ei tohi arvestada (sisendkäibemaksu)

.

Ja need kulutused, mis on näiteks makstud küll firma kaardiga, aga nt, kasutatud oma sooduskaarti lisaks, kuidas nende tsekkide/ arvetega lood? Või need kulutused, mis olen teinud oma kaardiga ja pole peal firma andmeid, kas neid saab ka kulusse kanda? Erlend 24. november 2019 at 14:05 - Reply.

.

Mitmesugused tegevuskulud – Administratiivsetel ja muudel põhitegevusega mitte otseselt seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu (näit. raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud, kantseleikulud, reklaamikulud, kindlustus, asutamis- ja uurimiskulud, eraldiste moodustamisega seotud kulud, ebatõenäoliste nõuete ...

.

Majanduskuludeks loetakse kantseleikulud, kinnistute ja ruumide haldamiskulud, rendikulud, inventar, ameti- ja eririietus, sõidukite ülalpidamiskulud, lähetused, kulud üritustele ning nn muud kulud.

.

.

Ülejäänud kogutud remondivahendid seisavad bilansireal sihtotstarbeliste vahendite jäägina (mis sest, et elanikud pole neid arveid maksnud). Kui viivistest tulu ei teki ja ruume kellelegi ei rendi, saaks tulu ehk kasum tekkida vaid sellest, et hoolduskuludeks (koristamine, raamatupidamine jmt) on arveid väljastatud (tulud) rohkem kui hoolduseks-halduseks tegelikkuses kulutatud.

.

Presidendi kantselei kogukulud on alanud aastal 4,421 miljonit, mis on 7,5 protsenti vähem kui 2018. aasta eelarves, kui need olid 4,782 miljonit eurot, selgub riigieelarvest. Lisaks eraldas valitsus novembris presidendi kantseleile veel täiendavalt 166 000 eurot 2018. aastal toimunud kõrgete külaliste vastuvõtukuludeks.

.

• Otsekulud, mis moodustasid 2005.a. ca 32% hinnast Otsekulud, mis moodustasid 2005.a. ca 32% hinnast jja 2015.a. ligi a 2015.a. ligi 47% , on kasvanud enim: – Kütteõli rohkem kui viis kordaKütteõli rohkem kui viis korda – Töötasu rohkem kui …

.

Lasteaia Ojake 2003. aasta kantseleikulud olid kokku 15 063 kr, millest bürookulud moodustasid 2 403 kr ja sidekulud 10 125 kr. Ühe kuu telefoni arve oli ca 800-900 kr. Lasteaia Päikene kantseleikulud olid 2003. aastal 37 831 kr, millest bürookulud moodustasid 9 279 kr ja sidekulud 17 050 kr. Lauatelefoni kulud kuus olid 1700-1900 kr, mobiiltelefoni arved 200 ‑ 300 kr piires.

.

takistada teenuse rahastamist reguleeriva SHS § 89 kohaldamine viisil, mis vajalikke kulusid ei kata. Selleks, et ükski teenust vajav inimene ei jääks abita ning teenuse osutaja tasuta, tuleb SHS §-i 89 täpsustada. SHS järgi on igapäevaelu toetamise teenuse rahastamine riigi ja kohaliku omavalitsuse jagatud ülesanne.

.

Presidendi kantselei kogukulud on alanud aastal 4,421 miljonit, mis on 7,5 protsenti vähem kui 2018. aasta eelarves, kui need olid 4,782 miljonit eurot, selgub riigieelarvest. Lisaks eraldas valitsus novembris presidendi kantseleile veel täiendavalt 166 000 eurot 2018. aastal toimunud kõrgete külaliste vastuvõtukuludeks, vahendas BNS.

.

Kantseleikulud sh Bürookulud Postikulud Sidekulud Raamatud, ajakirjad, ajalehed, muud trükised Bürooruumide halduskulud sh Küte Elekter Vesi ja kanalisatsioon Üür Infotehnoloogia kulud sh Seadmete- ja tarkvara kasutusrent Riist- ja tarkvara hooldustööd ... Toetust eraldatakse noorteühingutele, mis on registreeritud ...

.

Riisalo sõnul on tegevuskulude eelarve jääk kolmanda kvartali lõpu seisuga 1,38 miljonit eurot ehk 34 protsenti aastaeelarvest. "See on selgelt rohkem kui allesjäänud kuid," märkis Riisalo, ning lisas, et kui tema 2016. aastal kantselei direktori ametisse asus, oli tegevuskulude jääk 29 protsenti eelarvest.

.

Lasteaia Kelluke kantseleikulud olid 2003. aastal 18 634 kr, millest bürookulud olid 7 063 kr ja sidekulud 6 886 kr. Telefoni arve oli 500-700 kr kuus. Lasteaia Päikene telefonikulud olid peaaegu kaks korda suuremad kui teistel lasteaedadel. 2.3.2 Kinnistu, hoone ja ruumide majandamiskulud

.

Mis on aga ühine kõigi eelarvete juures on see, et kõikide eelarvete koostamisel on soovitav välja tuua äritegevuse kasum enne intresse, ... Administratiivkulude eelarve näitab administratsiooni tööjõukulu, kantseleikulud (side, üür või amortisatsioon, ...

.

Majandamiskulude hulka kuuluvad kantseleikulud, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, inventar, kulud infotehnoloogiale jt. 2003. aastal eraldati linnakassast selleks 1 377 400 krooni ja omatulust 327 800 krooni. Kokku 1 …

.

Viis aastat on aeg, mis annab kogemused, millelt liikuda edasi. 1999. aasta hilissügisel kinnitatud uued sihtkapitalide nõukogud on asunud tööle, nende roll on varasemate aastatega võrreldes jõulisem ja otsustavam. ... Nende ettepanekul jäid Kultuurkapitali uues eelarves kantseleikulud eelmise aasta tasemele. Kontrollkomisjoni analüüs ...

.

Õiguskantslerile on esitatud ka märgukiri auditi käigus tehtud tähelepanekute kohta, mis kontrolli-aruandes ei kajastu, kuna nende tähelepanekute mõju ei ole aastaaruande õigsuse ja tehingute seadus-likkuse seisukohast oluline. Kontrolliaruandes on välja …

.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU . OTSUS . Tallinn. nr . Vene keele kasutamisest Tallinna Volikogu ja Linnavalitsuse töös . Lähtudes Tallinna Põhimääruse § 98 (1) ja (2), riiklikust programmist “Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007”, Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni artiklitest 10 ja 20, ja teistest Eestis ratifitseeritud inimõiguste kaitset puudutavatest …

.

Alles Postimehe huvitundmise peale tuvastas Viks, et selliseid valimissisuga kirju on läinud kantselei ehk teisisõnu maksumaksja kulul välja 381. Ühe kirja saatmise hind on 4,40 krooni, mis kogusummaks teeb 1676 krooni ja 40 senti. Merzin sõnas, et kindlasti tuleb erakirjade saatmine kantseleile kompenseerida.

.

Spektri teises otsas on Tallinn. Volikogu liikmed saavad igakuist tasu, mis moodustab 50% eelmise aasta Eesti keskmisest palgast ja on alates 1. märtsist 439,75 eurot. Lisaks saavad komisjonide esimehed 192 eurot kuus. Volikogu aseesimehele makstakse vastavalt volikogu otsusele hüvitist, mis on 55% abilinnapea palgast ehk 1525,7 eurot.

.

Kantseleikulud Majanduslikud kulud Sõiduabinõude üle-walpidamine Liikuw wara Remondid Ettenägemata kulud Propaganda ja in­ formatsioon Kursiwahed Rahwasteliidu ja unioonide maksud Konwerentsid ja era­ korralised saatkonnad Eesti kodanikkude wõõrsilt kojutoomine 8.456.000.— 1.334.900.— 27.805.500.— 35.185.820. 2.500.000. 600.000. 3 ...

.

See võimaldaks õpetajatel nagu praegu perearstidel kanda kuludesse väljaminekud, mis on seotud oma ameti ”taristu kuludega“. Kui õpetaja saaks Eestis maksudest maha kanda oma tööks kodus kulutatu, sealhulgas transpordikulud (autokulud), side- ja kantseleikulud, täienduskoolituse maksumuse ja raamatute ostu raha, paistaks õpetaja ...

.

Aruandeaastal algatas õiguskantsler 1739 asjamenetlust, mis on 1% vähem kui 2010. aastal. Seisuga 01.02.2012 oli neist 1635 menetlust lõpetatud, 28 menetlust järelmenetluses ning 76 endiselt töös. Algatatud asjamenetlustest 395 korral toimus sisuline menetlus, 1344 asjas jäeti sisuline menetlus erinevatel põhjustel algatamata.

.

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka …

.

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani [ät]eelk.ee. arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04. arveldusarve Swedbank: EE752 …

325
Bing Google