http://code37defilm.be/ Mis on alkaanid
mida teha kui leiad linnupoja
kuidas kassi sööma saada
kui kaua kehtib negatiivne koroonatest
kus asub eesti rahvusarhiiv
süsivesikud on madalama energiasisaldusega kui rasvad
kui palju kaalub diivan
kui tihti peab vahetama fritüüris õli?
neitsinahk kui sügaval
inimene kui looduse osa
elu kui seiklus

mis on alkaanidAlkaanid 1. atsükline ühend ­ süsivesinikud, kus puuduvad tsüklid tsükliline ühend ­ süsivesinikud, mis sisaldavad süsiniku ahelas ühte, või mitut tsüklit 2. süsivesinik ­ orgaaniline ü... 2 docx ALKAANID Kordamine kontrolltööks: Alkaanid 1. Keemiliste sidemete arv koos põhjendusega. C- 4, sest viimasel kihil 4 vaba elektroni.. Keemia - Alkaanid. KORDAMISKÜSIMUSED ,,ALKAANID" 1.Mõisted: Alkaanid ­ süsiniku ja vesiniku ühendid, mille molekulides süsiniku aatomid on omavahel seotud kovalentse üksiksidemega Tüviühend ­ orgaanilise ühendi molekuli formaalne põhiosa, mis on aluseks orgaaniliste ühendite süstemaatiliste nimetuste tuletamisel vastavalt IUPAC-i reegli.... Alkaanide füüsikalised omadused Alkaanide omadused muutuvad homoloogilises reas seaduspäraselt. Molekulmassi suurendes suureneb ka keemis- ja sulamistemperatuur ning tihedus. Toa temperatuuril on gaasilises olekus ainult neli esimest alkaani (metaan kuni butaan).. . . Kõikide alkaanide nimetuste tunnuslõpuks on –aan. Näiteks kõige lihtsam alkaan on metaan ehk maagaas. Sellele liitele eelneb sõnatüvi, mis näitab süsinikuaatomite arvu ehk süsinikahela pikkust. Sõnatüve, alkaani ja asendusrühma nimetus tuleneb süsinikuaatomite arvust. Esimese nelja süsiniku baasil loodud sõnatüve on triviaalsed*.. Metanool (CH3OH) ehk puupiiritus on väga mürgine vedelik, mille väike kogus (10-30 grammi) võib juba põhjustada inimese pimedaks jäämise või isegi surma. Inimesele pole otseselt mürgine metanool, vaid organismis lagunemisel tekkiv vaheprodukt metanaal.. Meteoriitides, mis on langenud mere pinnale Maa Samuti on tuvastatud alkaanide esinemine. Alkaanidel on mitu kasutusala. Valmistamiseks on võimalik kasutada teatud alkaane elekter või nagu kütus mootorite soojendamiseks ja juhtimiseks. Alkaanid on ka saada õlid .. ALKAANID 1. Sissejuhatus • Süsivesinikud – orgaanilised ühendid, mis koosnevad ainult süsi niku ja vesiniku aatomitest. • Alkaanid – sisaldavad ainult tetraeedrilisi süsinikke (kõik aatomid on omavahel seotud ühekordsete σ­sidemetega ).. Alkaanid 1. Alkaanid Ave Soekov 2. Alkaanide mõiste Süsivesinikud, kus süsinike vahel on vaid üksiksidemed (küllastunud süsivesinikud) Üldvalem on... 3. Alkaanide omadused  Füüsikalised omadused  Füsioloogilised omadused  Keemilised omadused 4. Füüsikalised omadused Homoloogilises reas C .... Mis on polümeer? Alkaani, mille süsinikahelas on mitu tuhat või mitukümmend tuhat süsiniku aatomit, nimetatakse polüetüleeniks. Polüeteen koosneb tuhandetest –CH2-lülidest, mis on üksteise külge seotud täpselt samuti nagu butaanis või parafiinides. Polümeerideks nimetatakseaineid, mille suured molekulid. Mis on Alkanes - määratlus, nomenklatuur, omadused ja reaktsioonid 2. Mis on Alkenes - määratlus, nomenklatuur, omadused ja reaktsioonid 3. Millised on alkaanide ja alkeenide vahelised sarnasused - Ühiste omaduste ülevaade 4. Mis vahe on alkaanide ja alkeenide vahel - peamiste erinevuste võrdlus. Pildi saab teha ekraanipildina ja kleepida teksidokumenti.Ekraanipildi tegemiseks kasutage PrintScreeni nuppu. Ained 1) heksaan 2) tsüklopentaan 3) pentaan 4) etaan 5) butanaan 6) nonaan 7) 2,2 dimetüülbutaan 8) 2,3,4 tripropüüloktaan 2. Vasta küsimustele. a) Mis on alkaanid? b) Nimeta alkaanide füüsikalisi omadusi.. Kuna kõigis lihtsaid C-C linke on olemas. Puud, kui nad kasvavad, kipuvad hargnema; Sama kehtib ka alkaanide kohta. Säilitada konstantset ahelat teatud metüleenühikutega (-CH2-) tähendab mitmeid energilisi tingimusi. Mida rohkem energia on …. 2. ALKAANID JA NENDE NOMENKLATUUR MIS ON ALKAANID? Alkaanid on süsivesinikud, mis sisaldavad vaid üksiksidemeid. Alkaanide molekulide (summaarne) üldvalem on C n H 2n+2 (n märgib süsiniku aatomite arvu). KUIDAS NIMETATAKSE HARGNEMATA SÜSINIKAHELAGA ALKAANE? IUPAC´i* nomenklatuurireeglistikus vastab igale süsiniku aatomite arvule kindel …. Alkeenid on tööstuses ühed tähtsaimad ühendid, kusjuures kõige lihtsamat alkeeni, etüleeni, toodetakse tööstuslikult üle maailma kõige suuremates kogustes, et valmistada polüetüleeni. Nagu ka alkaanidel, on ühe kaksiksidemega alkeenidel (monoalkeenidel) oma üldvalem CnH2n. Tsüklilisi süsivesinikke, milles esineb kaksikside .... Mis on alkaanid? Alkaanid sisaldavad ainult üksiksidemeid süsiniku ja vesiniku aatomite vahel (C-C sidemed ja C-H sidemed). Seetõttu nimetatakse neid küllastunud süsivesinikeks. Orbitaalse hübridisatsiooni mudeli kohaselt on kõigil Alkeeni süsinikuaatomitel SP 3 hübridisatsioon. Nad moodustavad vesinikuaatomitega sigma-sidemeid ja .... ALKAANID 1. Sissejuhatus • Süsivesinikud – orgaanilised ühendid, mis koosnevad ainult süsiniku ja vesiniku aatomitest. • Alkaanid – sisaldavad ainult tetraeedrilisi süsinikke (kõik aatomid on omavahel seotud ühekordsete σ-sidemetega). • Triviaalsed nimetused – ühendite nimetused, mis on inimene ühendile juhuslikult andnud.. Alkaanid Eidapere Põhikool 2008 Alkaanid Alkaanid – sisaldavad ainult tetraeedrilisi süsinikke (kõik aatomid on omavahel seotud ühekordsete sidemetega). Triviaalsed nimetused ühendite nimetused, mis on inimene ühenditele juhuslikult andnud. Need nimetused ei ole süstemaatilised ega väljenda aine keemilist koostist ega struktuuri.. Alkaanide ja alkeenide keemiline struktuur. Alkaanid: Alkaanidel on üldine molekulvalem CnH2n + 2. Metaan (CH4) on väikseim alkaan. Alkeenid: Alkeenidel on üldine keemiline valem CnH2n. Alkeene peetakse küllastumata süsivesinikeks, kuna need ei sisalda maksimaalset arvu vesinikuaatomeid, mis võivad olla süsivesiniku molekulil.. ründavad alkaani molekuli. Uus radikaaltsenter tekib kõige kergemini selle süsiniku juurde, mis omab kõige rohkem süsinikevahelisi sidemeid. Tekib ahelreaktsioon. Halogeeno-alkaanid . C n H 2n+1-Hal . ehk R-Hal . sp 3-süsiniku juures olev vesinik on asendatud halogeeniga.-F-Cl-Br-I. Fluoro-Kloro-Bromo-Jodo-CH 3 Cl klorometaan (metüülklo .... Alkaanid kuuluvad homoloogilisse orgaaniliste ühendite seeriasse, milles need erinevad erineva konstantse molekulmassiga 14, mis on CH 2. Üldvalem on CnH 2n + 2 (Advameg, Inc., S.F.). Alkaanid sisaldavad ainult lihtsaid sidemeid, mis tähendab, et nad on küllastunud vesinikuaatomitega.. Radikaal on paardumata elektroniga osake, mis tekkis sideme katkemisel. Cl:Cl→Cl∙ + ∙Cl CH4+ ∙Cl → CH3Cl + ∙H CH4 +Cl2 →CH3Cl + HCl CH3CH(CH3)CH3+Cl2 →CH3CCl(CH3)CH3+HCl Alkaanide keemilised omadused Alkaanid on suhteliselt püsivad Alkaanide keemilise passiivsuse põhjuseks on püsivad üksiksidemed süsiniku aatomite vahel.. Gaasilisi alkaane (1-4 süsinikku) kasutatakse näiteks gaasigrillides, gaasipliitides ning mitmetes gaasil töötavates kütteseadmetes. Lisaks on üha levinum gaasiseadme paigaldamine autosse, mis võimaldab seda kasutada ka mootorikütusena. Vedelad alkaanid (5-20 süsinikku) kasutatakse erineva pikkusega ahelate segudena mootorikütusena.. Huule- ehk mokatubakas on suitsuvaba tubakatoode, mis sisaldab tugevat sõltuvust tekitavat närvimürki nikotiini, ligi 2000 keemilist ühendit ja üle 20 vähki tekitava aine. Huuletubaka tarvitajatel imendub nikotiin suu limaskesta kaudu otse verre ning sealt edasi ajju. Kuna huuletubakas on limaskestaga püsivamas kontaktis, jääb nikotiin .... Nafta- ja maagaasi süsivesinikud, mis on peamiselt sirge ahelaga alkaanid, eraldatakse kõigepealt, kasutades nende erinevaid keemistemperatuure ( destilleerimine) erinvatesse fraktsioonidesse. Seejärel muudetakse need krakkimise protsessis väiksemateks molekulideks ehk keemiatööstusele rohkem kasulikeks süsivesinikeks, millised on .... ühendeid nagu eetrid ja alkaanid (alkaanid on süsiniku ja vesiniku ühendid, mille molekulides süsiniku aatomid on omavahel seotud kovalentse üksiksidemega). Märgmeetodi puhul sisaldab liha enamasti happeid. Seega, esimese variandi puhul moodustatakse rohkesti lendavaid ühendeid, mis annavad soovitud maitsenüansi.. Alkaanid ja Metaan · Näe rohkem » Molekul. Molekul on keemilise aine vähim osake, millel on selle aine keemilised omadused. Uus!!: Alkaanid ja Molekul · Näe rohkem » Molekulmass. Molekulmass ehk suhteline molekulmass (vananenud nimetus molekulkaal) on arv, mis näitab, mitu korda on ühe molekuli mass suurem kui aatommassiühik (amü .... Halogeenalkaanid on alkaanid millel on üks või rohkem vesinikke asendatud halogeeni aatomiga.Halogeenalkaanid on laias kasutuses ja neid tuntakse mitmete erinevate nimedega.Suuremahulise kasutamise tõttu on avastatud,et paljud halogeenalkaanid on ohtlikud keskkonnale.Näiteks klorofluoroalkaanid põhjustavad osoonkihi lagunemist.. CBD, klorofüll, alkaanid, lämmastikühendid, aminohapped, suhkrud, aldehüüdid, alkoholid, ketoonid, flavonoidid, glükosiidid, vitamiinid ja pigmendid Avastasime, et kanep / kanep sisaldab üle 400 molekuli – ja hiljutised uuringud on näidanud, et kanep toodab rühma molekule, mis on tuntud kannabinoididena, mis vastutavad peamiselt ...

731
Bing Google