http://code37defilm.be/ Kui koma võrdlus
mida teha kui koer haugub
kus testida suguhaigusi
kui polnud asfaltteed
kui xy a siis muutuja y on
mis on melena
kui pikk on maakera
mis sa sisised valge hiir
kuidas mett säilitada
kuidas logida ruuterisse
kuidas inimese hingamisrütm muudab hingamisgaaside omastamist?

kui koma võrdlusVõrdlus-kui tõttu pole kahte koma vaja, sest seal ongi kasutatud lihtvõrdlust, kuid selleks ajaks kui vahele on koma ikkagi vaja, sest järgneb osalause. Õigesti kirjavahemärgistatult kõlab see lause nii: "Harvad pole juhtumid, kus värske puu- ja köögivili kui kiiresti riknev kaup on selleks ajaks, kui tõendid (on) kogutud, müüdud.". . Koma on kindlasti tarvilik juhtudel, kui järgnev täiend TÄP-SUSTAB sisuliselt eelnevat (see rühm mahub ühtlasi samaliigilise täiendi mõiste alla), nt mahukas, 21 numbrist koosnev kava (= mahukas, s.o 21 numbrist koosnev); väga lahja, 0,1% väetisela-hus (= väga lahja, st 0,1%). Koma on vaja ka siis, kui temast oleneb TÄHENDUS: ümmar-. Võrdlus on kirjanduses kõnekujund, milles kõrvutatakse kaht objekti või nähtust mingi ühistunnuse alusel. Võrdluse vormilisteks tunnusteks eesti keeles on sidesõnad kui, nagu, otsekui, justkui, olev kääne, vahel ka mõttekriips või koma. Kategooria: Kirjandusteadus. “Kui võrdlussidesõna kui alustab käändelise verbivormiga tarindit, siis on komakasutus kui ees vaba. Komata kasutus on eelistatavam, kui võrreldakse da-infinitiiviga väljendatud tegevusi, nt Seda on kergem öelda (,) kui teha.. Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.. Kui võrdlussidesõna kui alustab käändelise verbivormiga tarindit, siis on komakasutus kui ees vaba. Komata kasutus on eelistatavam, kui võrreldakse da -infinitiiviga väljendatud tegevusi, nt Seda on kergem öelda (,) kui teha.. Kui aga muudate sulgude abil süntaksit, liidab Excel esmalt 5 ja 2 ning korrutab seejärel tulemi kolmega, andes vastuseks 21. =(5+2)*3 Järgmises näites sunnitakse valemi esimese osa ümber sulgudes esmalt arvutama Excel B4+25 ja seejärel jagage tulem lahtrites D5, E5 ja F5 toodud väärtuste summaga.. 5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 11. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. Eellisand EI eraldata komadega. Insener Jaan Kaup vahetas töökohta. Tartu linn valis uue volikogu. Kirjanikust naaber klõbistas oma kirjutusmasinal.. kui/nagu ees on koma, kui sellele järgneb osalause (öeldis ehk tegusõna olemas). kui järgneb võrdlus, siis pole. komata: kaunis kui/nagu päike komaga: tulen, kui aega saan. jooksis, nagu oleks tal tuli takus. ja/ning ette pannakse koma enamasti kiillauses (üks lause "topitud" teise sisse). ilma komata: poisid ja tüdrukud. Eks ole teada, et koma asetusest võib oleneda lause tähendus. Siin üks näide, mille varal olen juba aastaid sõdinud toimetajatega eesmärgil, et koma kaoks võrdleva “kui” eest ka juhul, kui lause jätkus on öeldis. Kui ei kao, võimaldab skandaalset kaksipidimõistmist näiteks järgmine lause: “Kalle laulab paremini, kui Pille mängib klaverit”. Tähendused: a) Kalle laulab .... Vende ettepanekuga võrdlus-kui eest koma ära jätta ja kogu lugu. Keeletometaja Mirel Püss: Nõus. Vajadus mõnede kui-de eest koma kao-tada on ilmselge, kuna komaga võib mõte kergesti jaburaks muutuda. Kas seda võrdlus-kui puhul lausa …. 5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 11. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. Eellisand EI eraldata komadega. Insener Jaan Kaup vahetas töökohta.. olema väiksem, kui 1000 – pole koma, see on võrdlus Selle tehnika puhul on vajalikud kolm erinevat tiitrimist: -- järgnevas täpploendis peaks olema iga rea lõpus koma, viimase lõpus punkt Seondumise mõõdetud entalpia: on kahe näitaja summa. – see lause võiks olla tervikuna ühel real ning eraldi rea moodustaks valem, millele .... Oled sa mõelnud, kui tore kirjavahemärk on koma? Koma näeb välja dünaamiline ja lohakalt elegantne, kuid on palju isikupärasem kui punkt. Komad seovad lause üheks, luues ühtekuuluvuse ja ühtsuse. Koma ei ole lõpp, vaid tunnusmärk sellest, et kõik läheb edasi. Näiteks saab koma järele alati veel ühe sõbra nime kirjutada.. Sõltumatu elektrihindade võrdlusportaal. Võrdle kõiki elektripakette ja säästa kuni 100€. Vaata siit.. Soojust salvestava veesärgiga ahju saab integreerida lisakütteallikana keskküttesüsteemi. Seda köetakse küttepuude või puitbrikettidega. Veesärgiga kamin on väga efektiivne ja peaaegu sama suur kui tavakamin. Soojusvaheti kannab ahjusoojusest 60–70% üle kütteveele, ülejäänu soojendab ruumi. Kütus: lehtpuud.. Kui jüts paneb koma õigesse kohta, on tema mõistusega kõik korras. Ta saab hakkama muudegi asjadega, näiteks tunneb ära, milline on pea- ja milline kõrvallause, ning teab, et kõrvallause eraldatakse pealausest komaga. Keeletundlikul jütsil on selle kohta näide varuks: "ütle mulle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen sulle, kes oled sina. Kui ülekanne krediidikontolt arvelduskontole tehakse pangakontoris, siis lisandub tasule ülekandetasu 2 eurot. Teenustasu ei rakendu krediidilimiiti ületavatele vahenditele - näiteks, kui sinu limiit on 500 eurot, aga krediidikontol on 600 eurot, siis 100 euro kandmisel tasusid ei …. 5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 12. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. LAUSELÜHEND Lauselühend on öeldiseta sõnarühm, mille tuumaks on verbi käändeline vorm. Alati eraldatakse koma(de)ga 1) verbita lauselühend Koolimajas ei käida, müts peas ja saapad jalas, ega vilistata nagu õues.. Sidesõnad kui, nagu, kuni, otsekui lauses. Kui sidesõnad kui, nagu, kuni, otsekui alustavad osalauset, st neile järgneb öeldis, siis pannakse nende ette koma. Ta vaatas minu poole, nagu tahaks midagi öelda. Lihtlauses sõnade kui, nagu, kuni, otsekui ette koma ei panda. Ta vaatas minu poole nagu ehmunud lind. (võrdlus) 5.. KÜTUSTE HINNA VÕRDLUS . Tallinnast Tartusse võib sõita 3 või 25 euro eest. Adele Johanson. Elektriautode laadimine Tikupoisi juures. FOTO: Dmitri Kotjuh. See, kui kalliks läheb sõit Tallinnast Tartusse, sõltub nii ilmast, mootorist kui ka kütusest. Kurb tõsiasi on, et kõik kütused on läinud kallimaks. Nii tasub lähemalt uurida .... Kui võrdlus on 1: See on tekstide võrdlus. See tähendab, et kui teie eraldaja on tekstistring (oletame ABC), siis isegi kui teil on stringis „Avaldis” „abc”, loetakse see eraldajaks. Nüüd, kui oleme käsitlenud funktsiooni SPLIT põhitõdesid, vaatame mõningaid praktilisi näiteid. Näide 1 - jagage sõnad lauseks. 9. Kui seadusest ei tulene teisiti, ümardatakse saldod 1 sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmas koht pärast koma on 0 kuni 4, jäetakse teine koht pärast koma muutmata. Kui kolmas koht pärast koma on 5 kuni 9, ümardatakse ümberarvestatud väärtus ühe numbri võrra ülespoole.. Komastamine kui ees Koma olemasolul või puudumisel saaks olla tähendust eristav otstarve peamiselt kui-kõrvallausete ees. Teatavasti väljen­ dab sõna kui kolme erinevat tähendust: võrdlust, aega ja tingi­ must. Praeguste reeglite järgi ei tohi võrdlus-fcwi ette lihtlau­ ses koma panna, aga liitlauses nimelt peab selle ette koma pa .... ANDMEBAASIDE LOOMINE JA KASUTAMINE III. Kasutatava tarkvara võrdlus andmeohje aspektist ***koost. J. Roosaare *** III.3 Näiteid: Sisestades tabelisse oma arvates arvu “kaks koma neli” kujul “2,4” ja püüdes sellele hiljem juurde liita teises lahtris olevat arvu 3, selgub treile, et Excel keeldub neid kokku liitmast.. Lisand. Lisand on nimisõnalise täiendi erijuhtum. See tähistab sedasama olendit, eset või nähtust, mis põhigi, kuid teise. mõiste kaudu, nt Proua Tammega me oleme juba tuttavad. Tallinn, Eesti Vabariigi pealinn, asub Soome lahe. kaldal. Nagu näidetest nähtub, võib lisand olla nii oma põhja ees kui ka selle järel.. Järellisand täpsustab põhja ning on sellest kõnes pausiga .... Tehtemärgid ja tähtsuse järjekord Excelis. Veel... Tehtemärgid määravad arvutustüübi, mida soovite valemi elementidega teha (nt liitmine, lahutamine, korrutamine või jagamine). Selles artiklis saate teada vaikejärjestuse, mille alusel tehtemärgid arvutuste …. Kui sul on tavaline ühe- või kahetariifne elektriarvesti ning sa oled valinud meie Muutuva või Kombineeritud paketi, sõltub sinu elektrihind kaalutud keskmisest börsihinnast. Kui sul on Kindel või Võrdne pakett, siis on elektri kilovatt-tunni hind kokkulepitud ajaks fikseeritud ja elektriarvel on kilovatt-tunni hind igal kuul sama.

706
Bing Google