http://code37defilm.be/ Kui ees käib koma
läbi saama kui kass ja koer
kus asetseb haavliraua tsokk
mis on vundament
mis on pildil valesti
kuidas tõmmata tasuta minecrafti
kui kaua võib seisva sõiduki mootor töötada õuealal ja elamupiirkonnas?
mis tähendab võrra
kuidas ära tunda suhkruhaigust
kus asub jägala jõgi
mis on marinaad

kui ees käib komaAga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.. . Sõnade AGA ja VAID ette tuleb koma panna siis, kui nad on lauses sidesõnad, nt Ta on väike, aga tubli. See ei sõltu mitte kuupäevast, vaid kohtumise päevakorrast. Niisugust ettevõt-mist ei nimetata näituseks, vaid messiks. Kui aga ja vaid on rõhumäärsõnad, siis koma nende ees ei ole: Kuum supilonks mõjub aga kosutavalt.. Teema: “Kui” ees koma kasutamine. Minu jaoks on see üks kõige raskem grammatiline probleem üldse, sest tavaliselt pole tegu võrdlusega, a’la “ma olen pikem kui sina” ja öeldist ka “kui” järel alati pole. Näiteks “appi, kui vastik” – kas siin käib koma või mitte?. Komad ei ole kunagi mu lemmikud olnud, kuid neid on vaja, et lause oleks loogilisem ja arusaadavam. Mäletan kindlasti seda rida, mida alguses pidi pähe tuupima: sest, et, aga, kuid, vaid – nende ees käib koma. Kui aus olla, on see mind väga palju aidanud kirjandite kirjutamisel.. millal kui ette koma. millal käib kui ette koma, millal mitte? Hästi lihtsalt ära seletatuna kui-võrdluses ei ole kindlasti koma Elas muretult kui linnuke. Kui lauses järgneb kuile tegusõna, siis on kui ees koma tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli …. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge. Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe. – Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised. Nii et - püsiühendites võib koma üldse panemata jätta, nt Sööme nii …. . Koma tuleb rinnastava sidendi ees kasutada siis, kui sidend 1) seisab pea- ja kõrvallause piiril: Külalistest tuntakse kaks korda rõõmu: siis, kui nad tulevad, ja siis, kui ära hakkavad minema. (Virumaa Teataja 19.08.1999) Võid kohata Hollywoodi filmistaare, kellest oled seni vaid und näinud, ja sukelduda korallsinisesse merre.. Ta ei läinudki arsti juurde enne, kui oli juba hilja. Palun lauset ennast mitte muuta, vaid ainult panna koma või kinnitada, et seda ei peagi panema. Põhjenduste eest oleksin ka tänulik. Koma käib kui ees lauses siis, kui sõnale järgneb verb. Ta on täna palju haigem kui eile.. Kõige lihtsama ehk siis jutustava lause lõppu käib punkt. Homme hakkab kool. ... Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – ... Kui nimisõna ees on omadus-, ase- või arvsõna, siis kirjutatakse need lahku.. Avasin ukse, niipea kui kuulsin koputust. Ta sai kahe, vaatamata sellele et oli tuupinud terve õhtu. NB! Mitmesõnaliste sidendite puhul sõltub koma asend sisurõhust. Mingil juhul ei panda koma mõlemasse kohta. Kõrvallause võib asetseda pealause ees: Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.. Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui …. "mida" ja "moodustab" ees käib koma, produtseeritud -> valmistatud "mille" ja "kuid" ees käib koma, "kui" eest võta ära. Algava sulu ees käib tühik. Produkt -> saadus. Selle lõigu viimane sõna "reaktsioon" jäta välja. "moodustades" ees käib koma. Üleval pool -> kõrgemal, alla poole -> allapoole. "Magneesiumil" ees ei käi koma.. Üldlevinud veene on, et sõna „et” ette käib alati koma, et nood kaks on lahutamatud. Tegelikult on „eti” ja koma suhted mõnevõrra keerukamad. Kui „etiga” algav kõrvallause järgneb pealausele, siis on koma mõistagi omal kohal („Loen raamatut, et igavust peletada”).. Ma suudan rohkem kui sina. Ma suudan rohkem, kui sa mind aitad. Ma suudan rohkem kui sa arvad. Kahe esimese lausega on asi selge. Aga kas kolmandas käib "kui" ees koma või mitte? Värskelt koolitatud inimesed raiuvad, et käib küll, aga minu käsi ei tõuse teda sinna panema.. Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja. b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.. Kui jüts paneb koma õigesse kohta, on tema mõistusega kõik korras. Ta saab hakkama muudegi asjadega, näiteks tunneb ära, milline on pea- ja milline kõrvallause, ning teab, et kõrvallause eraldatakse pealausest komaga. Keeletundlikul jütsil on selle kohta näide varuks: "ütle mulle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen sulle, kes oled sina .... lik nii koma kasutus kui ka koma ärajätmine. Nii on näites (2) eksitud koma kasutamisega sidesõna kui ees: koma pannakse vaid siis, kui võrdluse teises pooles esineb verb. (2) Ei väike hiinlanna ei olegi parem , kui väike venelanna Kohtla-Järvelt. Eri keelte grammatikakorrektorites on valdavalt püütud lisada. Koma reeglid. Lisand: · Lisand, mis on põhisõna ees, seda ei eraldata komaga. · Kui-lisandit komaga ei eraldata. · Järellisand eraldatakse mõlemalt poolt komaga · Kui järellisand on omastavas käändes siis eest poolt komaga. · Olevas käändes järellisandile koma ei panda Koondlause · Korduvad lauseliikmed er.... NII SIDESÕNAD KUI KA SIDUVAD SÕNAD ON SIDENDID. 1. Tõmba siduvatele sõnadele värviline ring ümber (10). 1. Peale õhtusööki, kui kodutööd olid tehtud, läksid Terje ja Tiit õue. 2. Pahandused algasid siis, kui tunnid olid lõppenud. 3. Mei ei jõudnud ära oodata, millal õpetaja tuleb. 4. Ema, kes oli ärevil, hakkas Annat kutsuma. 5.. Ühegi kirjavahemägi ees ei ole tühikut: punkt, koma, koolon, semikoolon, sidekriips, küsi- ja hüüumärk järgnevad kohe sõnale, nende ees ei ole tühikut, aga järel on üks tühik. Erandid ja näited. Kui koolon tähistab jagamistehet, siis on ta eraldatud mõlemalt poolt tühikutega. 50 : 2 = 25 või Mängu seis oli 34 : 41.. Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit. Meie kooli võistkond on sel aastal käinud võistlemas Tartus, Narvas, Võrus, Tallinnas ning Keilas. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.. 5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 12. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. LAUSELÜHEND Lauselühend on öeldiseta sõnarühm, mille tuumaks on verbi käändeline vorm. Alati eraldatakse koma(de)ga 1) verbita lauselühend Koolimajas ei käida, müts peas ja saapad jalas, ega vilistata nagu õues.. kui ja nagu ees ei käi koma, kui tegemist on võrdlusega (Näiteks: Poiss oli näost valge kui lumi.) kui ja nagu ees käib koma, kui lause teises pooles on tegusõna ( Näiteks : Lähen tuppa, kui väljas hakkab vihma sadama.. Vahel on koma kaja ees - emakeeleselts.ee Koma ning koht ja aeg V Kasuta koma, kui kohta ja aega märkivad sõnad on nimetavas käändes! Türi, 12. juuni 2016 Tallinn, 22. oktoober 2018 Χ Koma ei käi aega ja kohta käsitlevate sõnade vahel, kui need on kohakäändes.. kui ja nagu ees ei käi koma, kui tegemist on võrdlusega (Näiteks: Poiss oli näost valge kui lumi.) kui ja nagu ees käib koma, kui lause teises pooles on tegusõna ( Näiteks : Lähen tuppa, kui väljas hakkab vihma sadama.. Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum. Seega ei saa ta seminarile tulla.. Et komareeglid selgeks saaksid, on loodud luuletusi ja sõnamänge, mille abil meelde jätta, et sest ja et ette käib alati koma, või et ja, ning, ega, ehk, või ja kui ka ette kunagi koma ei käi. Välja arvatud näiteks eelmises lauses. Hiljem käivad komad enamasti sinna, kuhu parasjagu vaja. Või sinna, kuhu juhtuvad.

432
Bing Google