http://code37defilm.be/ Kas kui ees käib koma
kuidas teha laavalampi
kus asub etna vulkaan
mis on arhitektuur
kuidas eksile kätte maksta
mis on prillikivi
kui pikk on jaagup kreem
mets kui investeering
mida süüa kui kõhunäärme põletikuga
mis on elamuühistu
kus filmiti hukkunud alpinisti hotell

kas kui ees käib koma

Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.

.

.

.

Sõnade AGA ja VAID ette tuleb koma panna siis, kui nad on lauses sidesõnad, nt Ta on väike, aga tubli. See ei sõltu mitte kuupäevast, vaid kohtumise päevakorrast. Niisugust ettevõt-mist ei nimetata näituseks, vaid messiks. Kui aga ja vaid on rõhumäärsõnad, siis koma nende ees ei ole: Kuum supilonks mõjub aga kosutavalt.

.

Teema: “Kui” ees koma kasutamine. Minu jaoks on see üks kõige raskem grammatiline probleem üldse, sest tavaliselt pole tegu võrdlusega, a’la “ma olen pikem kui sina” ja öeldist ka “kui” järel alati pole. Näiteks “appi, kui vastik” – kas siin käib koma või mitte?

.

Mäletan kindlasti seda rida, mida alguses pidi pähe tuupima: sest, et, aga, kuid, vaid – nende ees käib koma. Kui aus olla, on see mind väga palju aidanud kirjandite kirjutamisel. Ainuke lugu, mis mul komadega meelde tuleb, on see, et alati, kui ma teksti kuhugi postitan või saadan, jagan seda enne oma sõbrannaga, kes mu komavead ära ...

.

millal kui ette koma. millal käib kui ette koma, millal mitte? Hästi lihtsalt ära seletatuna kui-võrdluses ei ole kindlasti koma Elas muretult kui linnuke. Kui lauses järgneb kuile tegusõna, siis on kui ees koma tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli …

.

Kui rõhutatakse põhjust, otstarvet vms, siis paigutatakse sõnad sellepärast, selleks vms pealausesse ning koma sidesõna et, kui vms ette. Muidu on koma ühendsidendi ees. Pealausele eelneva kõrvallause algul on ükskõik, kas ühendi osade vahele koma panna või …

.

Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või – ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega.

.

Pole enam tükk aega ainsatki ortograafiaõpikut näppu sattunud. Kas endiselt kehtib, et kui per. nimi on esimene, käib selle järel koma? Jäi ette üks äsja avaldatud soliidne väljaanne (üliòpilaskorporatsiooni juubeliteos), kus isikunimede loendites on per. nimed ees ja ilma komadeta. Jäi häirima. Aga võimalik, et olen ise ajas maha jäänud…

.

KOMA SIDUVATE SÕNADE EES. LIITLAUSETES ÜHENDAMISEKS SAAB KASUTADA KA SIDUVAID SÕNU KES , KELLE , KEDA , MIS , MILLE , MIDA , KUS , KUHU , KUIDAS , MILLAL , MISSUGUNE , KAS jt. NENDE SÕNADE ETTE PANNAKSE ALATI KOMA. Näidis: Ütle palun , millal sa ... NII SIDESÕNAD KUI KA SIDUVAD SÕNAD ON SIDENDID. 1. Tõmba siduvatele sõnadele ...

.

Mitmesõnaliste sidendite puhul sõltub koma asend sisurõhust. Mingil juhul ei panda koma mõlemasse kohta. Kõrvallause võib asetseda pealause ees: Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Olgugi et onu eile meil oli, ei rääkinud ta sellest midagi. Kas väikevend täna tuleb, ei tea keegi.

.

õppima, kui ka neil, kel ees riigieksamid või astumine kõrgkooli. (Õpe-tajate Leht 21.02.2003) Kui rinnastav sidesõna seob mitut sama astme kõrvallauset, siis tema ette koma ei panda. Karl ei saa korrapealt aru, kus ta viibib ja kas on hommik või õhtu. Oskan nimetada inimest, kes kiirust tõeliselt armastas ning kes teadis, miks ta seda ...

.

Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui …

.

Täna tuletame meelde kaks reeglit komade paneku kohta. 1. Koma ei ole vaja panna siis, kui sõnast ja kahele poole jäävad sõnad või lauseosad on demokraatlikult võrdsed.. Osakonnajuhataja ja raamatupidaja tegid aruannet. Juhataja astus tuppa ja kutsus nad koosolekule. Sinna pidid tulema ka juhataja asetäitja, halduskomisjoni esimees, töötajate …

.

Aga kas kolmandas käib "kui" ees koma või mitte? Värskelt koolitatud inimesed raiuvad, et käib küll, aga minu käsi ei tõuse teda sinna panema. EKI keelenõuanne Lauseliigid Lihtlause - lause, mis väljendab ühte tegevust ja milles on üks öeldis. Sõnajärg on eesti keeles suhteliselt vaba, kuid üldjuhul jääb öeldis lauses teisele ...

.

Üldlevinud veene on, et sõna „et” ette käib alati koma, et nood kaks on lahutamatud. Tegelikult on „eti” ja koma suhted mõnevõrra keerukamad. Kui „etiga” algav kõrvallause järgneb pealausele, siis on koma mõistagi omal kohal („Loen raamatut, et igavust peletada”).

.

kas kui ees käib koma??? - DELFI Naistekas koma kuidas ees. Ma ei saa ausalt öeldes üldse aru, mida sa öelda üritad, sa väljendad end väga segaselt. Antud näidete kohta ma juba kirjutasin, et sinna koma ei panda, ja seletasin ka, miks.

.

Kui loetelu ees on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit. Meie kooli võistkond on sel aastal käinud võistlemas Tartus, Narvas, Võrus, Tallinnas ning Keilas. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.

.

Ühegi kirjavahemägi ees ei ole tühikut: punkt, koma, koolon, semikoolon, sidekriips, küsi- ja hüüumärk järgnevad kohe sõnale, nende ees ei ole tühikut, aga järel on üks tühik. Erandid ja näited. Kui koolon tähistab jagamistehet, siis on ta eraldatud mõlemalt poolt tühikutega. 50 : 2 = 25 või Mängu seis oli 34 : 41.

.

Kui pannakse koma. Selleks, et mitte kahelda, kas koma pannakse "mis" ette ja millistel juhtudel on see tõesti vajalik, võite minna kahel viisil. Esimene neist on keerulisem ja nõuab teadmisi erinevatest asjaoludest: "mis" võib olla osake, liit või asesõna. Kolmandal juhul toimib see lause liikmena, asendades nimisõna.

.

Ei panda ja, ning, ega, ehk, või, kui ka ette. Rõhu määrssõna-koma ei panda des ja mata lõpuga sõnade ette koma ei panda. koma käib esimese sidesõna ette. Kirjade alguses ja lõpus ei kasutata koma. üksteist hõlmavaid määrusi ei eralda...

.

5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 12. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. LAUSELÜHEND Lauselühend on öeldiseta sõnarühm, mille tuumaks on verbi käändeline vorm. Alati eraldatakse koma(de)ga 1) verbita lauselühend Koolimajas ei käida, müts peas ja saapad jalas, ega vilistata nagu õues.

.

"siis" ees käib koma. maa-alla -> maa alla "poolt paksu" vahel ei käi koma. "negatiivseid kui" vahel ei käi koma. Sõnalt "riik" läheb vale link. Kostivere karstiala -> Kostivere karstialaga; 5–10 m ei kirjutata sidekriipsuga, vaid mõttekriipsuga (Alt+0150). Niisugusi arvuvahemikke on …

.

Asendipeapööritus. „Kui inimene tuleb ja kaebab, et pea käib ringi, siis vajab see põhjalikku küsitlust probleemi täpsustamiseks: mis eelnes kaebuse tekkimisele, kas pearinglus on seotud asendiga, kas on muid terviseprobleeme, mis pearinglust võivad esile kutsuda jne. Vanematel inimestel võivad põhjuseks olla näiteks südamehaigused ...

.

kui ja nagu ees käib koma, kui lause teises pooles on tegusõna (Näiteks: Lähen tuppa, kui väljas hakkab vihma sadama. Kui vihma hakkab sadama, lähen tuppa.) täpsustuste kes, kelle, mis, kas, kuidas, kuhu, millal jne ees kasuatakse koma (Näiteks: Ma ei tea, kes piima ära jõi.)

.

kui ja nagu ees käib koma, kui lause teises pooles on tegusõna (Näiteks: Lähen tuppa, kui väljas hakkab vihma sadama. Kui vihma hakkab sadama, lähen tuppa.) täpsustuste kes, kelle, mis, kas, kuidas, kuhu, millal jne ees kasuatakse koma (Näiteks: Ma ei tea, kes piima ära jõi.)

.

kui ja nagu ees käib koma, kui lause teises pooles on tegusõna (Näiteks: Lähen tuppa, kui väljas hakkab vihma sadama. Kui vihma hakkab sadama, lähen tuppa.) täpsustuste kes, kelle, mis, kas, kuidas, kuhu, millal jne ees kasuatakse koma (Näiteks: Ma ei tea, kes piima ära jõi.)

.

näites (1), kus paksus kirjas olevate sõnade ees peaks koma olema. (1) Müüsin vana auto maha hetkel mil oleks pidanud riskigrupp langema 0.77-0.60-le aga uut autot kindlustama minnes tõusis hoopis 0.87. Kuigi valitseb tendents koma lausest välja jätta, on ka juhtu-meid, kui kas segadusseajavatest õigekirjareeglitest juhindu-

.

wadafakki loone: „Mingi mõttetu kirbutsirkus, mis toimub. Selle asemel, et arutada detsembri arveid, tuleb arvestada, et ees on veel kolme külma kuu elektri-ja gaasiarved. Praegu käib mingi asendustegevusega möllamine, et jõuaks kevadeni ja siis äkki loll rahvas unustab ära.

658
Bing Google