http://code37defilm.be/ Juhul kui koma
mis on põhivara
mis on isis
see on minu pidu ja teen mis tahan
kui kiiresti tuleb koroonatesti vastus
kuidas eesti laps vormimoodustuse omandab
kuidas septik töötab
kus asub karteri tuulutus
mis on linn
kuidas likvideerida ummistust
mis on access point

juhul kui komaKui ühendsidend on lause keskel, pannakse sellesse koma, nt Vaidlus lahendatakse kõrgema astme kohtus juhul, kui üks pooltest ei ole otsusega nõus. Sidendid isegi kui, olgugi et, ilma et, ainult et, vaevalt et, peaasi et jt kuuluvad kokku ning sõnade et ja kui ette koma ei panda, nt Isegi kui sa valetasid, oli see ilusaim asi, mida sel .... . Sidesõna nagu on kindlasti komastatav lisandisidend juhul, kui ta võrdub sidendiga näiteks, nagu eespool toodud näitelauses. Tarindis niisugune ~ seesugune ~ selline ~ säärane X nagu ( näiteks ) sidesõna nagu ette koma ei panda, kui tegemist on selge võrdlusega (omavahel võrreldakse eri isikuid, asju vms), nt Mart ei ole selline .... (Juhul) kui = (juhul,) kui üks pooltest ei ole otsusega nõus, lahendatakse vaidlus kõrgema astme kohtus. Selleks et = selleks, et müüa, tuleb pakkuda. Enne kui = enne, kui lõplikult otsustad, loe läbi meie valimislubadused. Siis kui = siis, kui oli vaja, ei osanud tema kaasa mängida. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu.. Tõesõna – koma võib olla eluohtlik. Juhul kui teda vales kohas kasutada. Paljud meist kindlasti mäletavad emakeeletunnist tuntud näidet, kus reas neli sõna – “Tappa mitte ellu jätta!”. Koma asukohast selles lauses sõltub inimese elu. Jah, vahel pole koma naljaasi. Ometi. Koma on välimuselt riuklik ja vimkadest tulvil.. pika jutu kokkuvõtteks siis: kui on tegemist võrdlusega, siis "nagu" ette koma ei pane, muudel juhtudel paned "nagu" ette koma (v.a siis, kui lause algab sõnaga "nagu", siis ka koma ei pane - mitte ükski lause ei alga komaga eesti keeles:)). viimane täpsustus oli mõeldud norimissooviga kommenteerijatele.. Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.. Eks ole teada, et koma asetusest võib oleneda lause tähendus. Siin üks näide, mille varal olen juba aastaid sõdinud toimetajatega eesmärgil, et koma kaoks võrdleva “kui” eest ka juhul, kui lause jätkus on öeldis. Kui ei kao, võimaldab skandaalset kaksipidimõistmist näiteks järgmine lause: “Kalle laulab paremini, kui Pille mängib klaverit”. Tähendused: a) Kalle laulab .... LIITLAUSE, SIDESÕNAD. Sageli tahame ühe lausega väljendada mitut mõtet. Sel juhul liidame tavaliselt laused SIDESÕNADE abil. Liidetud lausete, ehk LIITLAUSETE kirjutamisel pead teadma, et sidesõnad jagunevad: Kui midagi loetleme, siis …. eesnime käsitatakse sel juhul kui täpsustavat lisandit, tuleb panna perekonnanime järele koma. Kui koma ära jätta, võib tekkida probleeme selliste nimedega, kus mõlemaid nimeosiseid võib käsitada eesnimena (nt Markus Martin – Markus ees-, Martin perekonnanimi; pöördjärjestuse korral Martin, Markus).. Ühend "juhul kui" ei vaja koma, kui sellega algav kõrvallause eelneb alistavale osalausele. Teie näites on vahetult alistav lause sõnaga "siis" algav osalause, nii …. Juhul kui koma - Kõige enam osalejaid on jätkuvalt Tallinnast ja Harjumaalt, 30 meeskonda ja 18 naiskonda.. Tsiteeri -Lillekas- Postitatud: 08-07-2011 00:18 Postitusi: 8684 Saada teade Tsiteeritud: Sul ikka päris suur vajadus raha üle ma vaatan.. Kui kasutate väljade ühendamiseks tehtemärki &, tekib teile sel juhul enne sihtumbri väärtust soovimatu koma. Soovimatu koma vältimiseks saate selle asemel kasutada plussmärki (+). Vt alljärgnevat avaldise näidist: =([Linn] & (", " + [Maakond]) & " " & [Sihtnumber]) Tehtemärk + ühendab teksti samal viisil kui tehtemärk &.. (4) Aruanded koostatakse eurodes ümardatuna kahe kohani peale koma, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti. (5) Aruannetes esitatakse intressimäärad, kupongid, tarbijakrediidi kulukuse määr ja riskimarginaal protsentides aasta baasil ning kujul intressimäär jagatud sajaga (i/100) ümardatuna kuni kuue .... Kui ühendsidend on lause keskel, pannakse sellesse koma, nt Vaidlus lahendatakse kõrgema astme kohtus juhul, kui üks pooltest ei ole otsusega nõus. Sidendid isegi kui, olgugi et, ilma et, ainult et, vaevalt et, peaasi et jt kuuluvad kokku ning sõnade et ja kui ette koma ei panda, nt Isegi kui sa valetasid, oli see ilusaim asi, mida sel .... Sel juhul pane koma nende ette, aga mitte enne sidesõna et ja kui! Olgugi et mul oli kiire, vastasin ta kõnele. Vastasin ta kõnele, olgugi et mul oli kiire. Veel reegleid V Kasuta koma, kui sõnadele KUI, NAGU, JUSTKUI, OTSEKUI, KUNI järgneb öeldis! Ta tormas minema, nagu oleks tuli lahti. Me istusime seal, justkui oleksime maa külge .... (Juhul) kui = (juhul,) kui üks pooltest ei ole otsusega nõus, lahendatakse vaidlus kõrgema astme kohtus. Selleks et = selleks, et müüa, tuleb pakkuda. Enne kui = enne, kui lõplikult otsustad, loe läbi meie valimislubadused. Siis kui = siis, kui oli vaja, ei osanud tema kaasa mängida. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu.. Koma ei ole kummalgi juhul. 2006-05-08 Tere, sõber! Lauses on vaja kasutada koma, sest selles on üte. 2005-10-24 Tallinnas 2. oktoobril – koma ei ole (vrd Tallinn, 2. oktoober – komaga) 2005-01-01 Millal pannakse aadressi kirjutamisel koma? – Kui aadress on kohakäändes, siis koma ei ole: Tallinnas Sihi tänaval ~ tänavas.. Tõesõna – koma võib olla eluohtlik. Juhul kui teda vales kohas kasutada. Paljud meist kindlasti mäletavad emakeeletunnist tuntud näidet, kus reas neli sõna – “Tappa mitte ellu jätta!”. Koma asukohast selles lauses sõltub inimese elu. Jah, vahel pole koma naljaasi. Ometi. Koma on välimuselt riuklik ja vimkadest tulvil.. pika jutu kokkuvõtteks siis: kui on tegemist võrdlusega, siis "nagu" ette koma ei pane, muudel juhtudel paned "nagu" ette koma (v.a siis, kui lause algab sõnaga "nagu", siis ka koma ei pane - mitte ükski lause ei alga komaga eesti keeles:)). viimane täpsustus oli mõeldud norimissooviga kommenteerijatele.. Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.. Eks ole teada, et koma asetusest võib oleneda lause tähendus. Siin üks näide, mille varal olen juba aastaid sõdinud toimetajatega eesmärgil, et koma kaoks võrdleva “kui” eest ka juhul, kui lause jätkus on öeldis. Kui ei kao, võimaldab skandaalset kaksipidimõistmist näiteks järgmine lause: “Kalle laulab paremini, kui Pille mängib klaverit”. Tähendused: a) Kalle laulab .... LIITLAUSE, SIDESÕNAD. Sageli tahame ühe lausega väljendada mitut mõtet. Sel juhul liidame tavaliselt laused SIDESÕNADE abil. Liidetud lausete, ehk LIITLAUSETE kirjutamisel pead teadma, et sidesõnad jagunevad: Kui midagi loetleme, siis …. Ühend "juhul kui" ei vaja koma, kui sellega algav kõrvallause eelneb alistavale osalausele. Teie näites on vahetult alistav lause sõnaga "siis" algav osalause, nii …. Juhul kui koma - Kõige enam osalejaid on jätkuvalt Tallinnast ja Harjumaalt, 30 meeskonda ja 18 naiskonda.. Tsiteeri -Lillekas- Postitatud: 08-07-2011 00:18 Postitusi: 8684 Saada teade Tsiteeritud: Sul ikka päris suur vajadus raha üle ma vaatan.. eesnime käsitatakse sel juhul kui täpsustavat lisandit, tuleb panna perekonnanime järele koma. Kui koma ära jätta, võib tekkida probleeme selliste nimedega, kus mõlemaid nimeosiseid võib käsitada eesnimena (nt Markus Martin – Markus ees-, Martin perekonnanimi; pöördjärjestuse korral Martin, Markus).. Tegemist on käsu refereerimisega ja sel juhul võib sihitis olla nii nimetavas kui ka omastavas käändes. Kui tegu on selge käsuga, mitte käsu refereeringuga, on õige ainult nimetav kääne, nt "Palume koostada aruanne". Selle teema kohta võite lisanäiteid vaadata "Eesti keele käsiraamatu" 3. trükist (2007, lk 478).. Kui kasutate väljade ühendamiseks tehtemärki &, tekib teile sel juhul enne sihtumbri väärtust soovimatu koma. Soovimatu koma vältimiseks saate selle asemel kasutada plussmärki (+). Vt alljärgnevat avaldise näidist: =([Linn] & (", " + [Maakond]) & " " & [Sihtnumber]) Tehtemärk + ühendab teksti samal viisil kui tehtemärk &.. (4) Aruanded koostatakse eurodes ümardatuna kahe kohani peale koma, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti. (5) Aruannetes esitatakse intressimäärad, kupongid, tarbijakrediidi kulukuse määr ja riskimarginaal protsentides aasta baasil ning kujul intressimäär jagatud sajaga (i/100) ümardatuna kuni kuue ...

230
Bing Google