http://code37defilm.be/ Isegi kui koma
mis toimub tallinnas
tule mu juurde kui tuleb aeg
mis on lupus
mis on töölaad
kuidas lõpetada kirjandit
enam kui elu etv
mis on fm
kuidas teha lima
kuidas teha head majoneesi
kui laps on lähikontaktne

isegi kui komaKui ühendsidend on lause keskel, pannakse sellesse koma, nt Vaidlus lahendatakse kõrgema astme kohtus juhul, kui üks pooltest ei ole otsusega nõus. Sidendid isegi kui, olgugi et, ilma et, ainult et, vaevalt et, peaasi et jt kuuluvad kokku ning sõnade et ja kui ette koma ei panda, nt Isegi kui sa valetasid, oli see ilusaim asi, mida sel .... Siis kui = siis, kui oli vaja, ei osanud tema kaasa mängida. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge. Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe. – Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised.. . Minu kui kirjutava inimese jaoks tähendab koma mõnikord pausi. Sellest pausist lähtuvalt on mul rääkida üks omamoodi komakogemus. Ei kirjutamise, teksti ega raamatute või artiklitega seoses vaid elust enesest. Siin see lühike lugu on. Mõnikord läheb nii, et osa inimesi kaovad su elust igasugu põhjuseta.. . Kui koma taga on tegusõna, siis koma on ok. Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema. Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega.. millal kui ette koma. millal käib kui ette koma, millal mitte? Hästi lihtsalt ära seletatuna kui-võrdluses ei ole kindlasti koma Elas muretult kui linnuke. Kui lauses järgneb kuile tegusõna, siis on kui ees koma tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli …. Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum. Seega ei saa ta seminarile tulla.. Kui aga panna ka tase seestütlevasse, oleks tegemist juba ühilduva järellisandiga: Lähtudes tegevuse iseloomust, kaasa arvatud selle tehnoloogilisest tasemest, ning lähipiirkonna teistest tegevustest .. 1. Järellisand ning omadussõnaline järeltäiend eraldatakse oma põhjast koma(de)ga. Nt Kas sina, haritud inimene, tead, mis on elu mõte?. KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.. NB! Ometigi on eelmises tabelis ÜLDREEGEL, millest on põimlause kõrvallause reegel tugevam - ehk kui nende sidesõnadega algab kõrvallause, tuleb nende ette koma, isegi kui eelnevas lauseosas öeldist pole. Näiteks: Koolivaheajal, kui ma …. Ta istus kui vanamoor. Isegi, kui sa oleks käinud, poleks sa midagi näinud. Loodetavasti on nii õige. Väikesed kahtlused on selle lausega seoses: Sa tegid samasuguse soengu, nagu minulgi on. Aga see lause peaks käima selle 2 öeldisega kui/nagu reegli alla, kus koma tuleb panna.. Isegi haiglavoodis iga Forte portaalis ilmunud koma ja silbi suhtes nõudlik ajakirjanik, terase huumorisoonega vestluspartner oodatud ja ootamatuteks puhkenurga-jutuajamisteks, heatahtlik sõber, stiilne salsatantsu harrastaja – need on vaid mõned märksõnad, kuidas mälestusteks jäänud ühiste hetkede eest tänulikud kolleegid Laurit meenutavad.. Koma: „Ja kui mingit tõsised abimeetmed toiduainetööstusele antakse, siis muutuvad toidukaubad odavamaks? Või hakkavad tootjate ja kaupmeeste lõuad rohkem rasvast läikima ja kasum tõuseb?” vilja mallet: „Isegi praegu kui on selge, et Eesti elu läheb närusemaks pea kõigil, leidub ikka piisavalt moonaka-mentaliteedi kandjaid, kes .... isegi kui rõhugradiendid on samad. > „kui“ ette koma, rõhu gradiendid uus konstant Ki, ehk kihi läbitavuse > koma pole vaja järgnevaid järeldusi > järeldusi mediaani suurenes suureneb > mediaani suurenedes suureneb Läbitavus väheneb kui > „kui“ ette koma Peenosakest > peenosakeste Peenosakest puhul. Taandrida.. Seega, koma on küll väike, aga tema jõud on suur nagu Aatomikul. Esmapilgul võib kirjavahemärkidest jõuliselt ja kehtestavalt mõjuda pigem punkt kui koma. Me paneme punkti asjadele, olukordadele ja vahel isegi inimestele. Siit läheb punane joon ja punkt. Punktiga tähistame millegi lõpetatust.. viimiseks, (KOmA) mul on võimalus kasvada ja areneda veelgi. KOmA loomisel oleme lähtunud asjaolust, et enese analüüsimise teid on tõenäoliselt vähemalt sama palju kui neid, kes selle väljakutse endale esitavad. Nii võib KOMA vaadelda kui üht inspi-. KV: 4. Tuleb loobuda komast kui-võrdluslause ees FB kasutaja Tiina Aro: Mulle ka alati peamurdmise koht ja nõustun Kullo Vende ettepanekuga võrdlus-kui eest koma ära jätta ja kogu lugu. Keeletometaja Mirel Püss: Nõus. Vajadus mõnede kui-de eest koma kao-tada on ilmselge, kuna komaga võib mõte kergesti jaburaks muutuda.. Vähemalt tuleks kasutada aju skaneerimist, et regulaarselt kontrollida, kas pikaajalise koomaga patsientide seisund võib olla paranenud, isegi kui sellest pole väliseid märke. Koma: Seda saab ka ise teha. Koomas inimene vajab abi. Lisaks füüsilisele hooldusele hõlmab see ka inimeste tuge.. Ühendsidendid Olgugi et, ilma et, isegi kui jts kuuluvad sidendina kokku ja nende osade vahele ei panda koma. Sidendite sellepärast et, eeldusel et, enne kui, juhul kui jts osade vahele pannakse koma, kui sidend paikneb lause keskel ja rõhutatakse põhjust, otstarvet vms. Pealausele eelneva kõrvallause algul võib koma panna või panemata .... KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.. Isegi mitte koma!, Miks ollakse juulilepete vastu?, Töö väärtustamise mõõdupuud, Mulle on antud õnn olla ema, Üliõpilased ja kaitsevägi 23. märts 1996, 0:00 Postimees. Isegi kui, olgugi et, ainult et, vaevalt et, peaasi et, ilma et, mitte et kuuluvad sidendina kokku ning sidesõna et ja kui ette koma ei panda. Nt Ükski autor ei saa hiilata ülearuse enesekriitika võimega, isegi kui ta juhtumisi kriitik on. Olgugi et Portugal pole …. Pealegi on niikuinii isegi autori jaoks väga raske mõista, kas ta väljendab mingi emotsiooni, mis tähendab, et „tegelikult“ antakse koma või ütleb tegelikkuses toimunud asjaolu. Kõik see on väga vastuoluline ja tingimuslik. Noh, kui oli üks autor. Mis siis, kui on toimetaja, kes näeb teksti veidi erinevalt. Igal juhul anname näiteid:. Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui …. Kui muudetav väärtus dialoogiboksi Ostutellimuse muutmiseks Store Operations süsteemi ringi kauba kulu kolm koma valesti. Siiski peaksite kauba tegelik kulu Salvesta Store Operations süsteem. VEA nr: 1484 (Retail Management Systems SE) Oletame, et kuvatakse ostutellimus, mis sisaldab üksust, mille tegelik kulu tähistab rohkem kui kolm .... Omikrontüvi kahekordistab lennukis nakatumise riski. Nakatumisvõimalus lennureisil on seoses omikrontüvi levimisega vähemalt kahekordistunud, kui mitte isegi kolmekordistunud, ütleb Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (IATA) tervisenõunik David Powell. Pühade ajal on lendamist palju ja kuna omikrontüvi on muutumas domineerivaks .... Linkige mõlemad nimed, isegi kui neist pole veel artikleid. Nobeli Füüsika preemia > siin võiks küll artikli pealkirja õigekirja usaldada. Nobeli füüsikaauhinna; madalamad, kui kõrgtemperatuursetel ülijuhtidel > võrdleva „kui“ ees ei ole koma; Metallsete > kaashäälikuühendis kõik tähed ühekordselt. Metalsete. Isegi, kui ainus asi, mis teil ühist on, on teie töö, siis tegelikult on ju tore, kui sul on keegi, kellele saad oma muredest rääkida ja vajadusel ehk isegi teist kolleegi taga klatšida. Aga tegelikult on mõned asjad, mida sa rääkima ei peaks. 1. Et sa otsid uut tööd. 2.. Nii et kui kuuled soliseva vee häält, isegi kui sa pole tualetis, võib see heli aktiveerida ajus vajaduse pissile minna. Nii et kui pesed käsi, nõusid või pistad niisama jalad vette, võib aju põiele märku anda, et nüüd on aeg pissile minna.

199
Bing Google